Giải bài 3.33 trang 49 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình 3.33. Hãy chứng minh \(xy\parallel x'y'\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- \(\widehat {xAm} + \widehat {mAy} = {180^0}\)

-Tính góc mAy

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {xAm} + \widehat {mAy} = {180^0}\)(2 góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {130^0} + \widehat {mAy} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {mAy} = {180^0} - {130^0}\\ \Rightarrow \widehat {mAy} = {50^0}\end{array}\)

\( \Rightarrow \widehat {mAy} = \widehat {ABy'} = {50^0}\)

Mà 2 góc ở vị trí đồng vị

Nên \(xy\parallel x'y'\). 


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay