Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.17 trang 87

Cho biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.11

Xem chi tiết

Bài 5.18 trang 88

Biểu đồ Hình 5.12 cho biết số lần xảy ra lũ lụt trên toàn thế giới trong một số năm gần đây.

Xem chi tiết

Bài 5.19 trang 88

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.13 cho biết số lượng loài động vật được tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (IUCN) ghi vào sách đỏ. a)Lập bảng phân bố cho biết số loài động vật được IUCN ghi vào sách đỏ theo năm. b) Cho biết xu thế theo thời gian của số lượng loài động vật được ghi vào sách đỏ.

Xem chi tiết

Bài 5.20 trang 89

Cho biểu đồ đoạn thẳng hình 5.14.

Xem chi tiết

Bài 5.21 trang 90

Cho biểu đồ Hình 5.15 a)Các đường màu xám và màu xanh trong biểu đồ biểu diễn những số liệu nào? b) Cho biết xu thế về giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc? c) Năm nào giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử Trung Quốc lớn hơn từ Hàn Quốc.

Xem chi tiết

Bài 5.22 trang 90

Số trận động đất trên toàn cầu trong một số năm gần đây được cho trong bảng sau: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu trên.

Xem chi tiết

Bài 5.23 trang 91

Cho 2 biểu đồ trong hình 5.16 Hai biểu đồ này có cùng biểu diễn một dãy số liệu? Giải thích.

Xem chi tiết

Bài 5.24 trang 91

Cho biểu đồ trong hình 5.17 a) Trục đứng bên trái và trục đứng bên phải biểu diễn các đại lượng nào? b) Hai đường màu xanh và màu xám biểu diễn các số liệu nào?

Xem chi tiết