Giải bài 5.21 trang 90 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho biểu đồ Hình 5.15 a)Các đường màu xám và màu xanh trong biểu đồ biểu diễn những số liệu nào? b) Cho biết xu thế về giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc? c) Năm nào giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử Trung Quốc lớn hơn từ Hàn Quốc.

Đề bài

Cho biểu đồ Hình 5.15

 

a) Các đường màu xám và màu xanh trong biểu đồ biểu diễn những số liệu nào?

b) Cho biết xu thế về giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc?

c) Năm nào giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử Trung Quốc lớn hơn từ Hàn Quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tương tự như câu a) bài 5.20

b) Quan sát đường màu xanh

c) Năm mà đường màu xanh vượt lên trên đường màu xám

Lời giải chi tiết

a) Đường màu xám biểu diễn trị giá xuất nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Hàn Quốc.

Đường màu xanh biểu diễn trị giá xuất nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc.

b) Giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc có xu thế tăng theo thời gian.

c) Năm 2021.


Bình chọn:
4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí