Giải bài 5.21 trang 90 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho biểu đồ Hình 5.15

 

a) Các đường màu xám và màu xanh trong biểu đồ biểu diễn những số liệu nào?

b) Cho biết xu thế về giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc?

c) Năm nào giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử Trung Quốc lớn hơn từ Hàn Quốc.

Lời giải chi tiết

a) Tương tự như câu a) bài 5.20

Đường màu xám biểu diễn trị giá xuất nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Hàn Quốc.

Đường màu xanh biểu diễn trị giá xuất nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc.

b) Đường màu xanh luôn đi lên theo thời gian.

c) Năm mà đường màu xanh vượt lên trên đường màu xám


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay