Giải bài 5.19 trang 88 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.13 cho biết số lượng loài động vật được tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (IUCN) ghi vào sách đỏ. a)Lập bảng phân bố cho biết số loài động vật được IUCN ghi vào sách đỏ theo năm. b) Cho biết xu thế theo thời gian của số lượng loài động vật được ghi vào sách đỏ.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.13 cho biết số lượng loài động vật được tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (IUCN) ghi vào sách đỏ.

a) Lập bảng phân bố cho biết số loài động vật được IUCN ghi vào sách đỏ theo năm.

b) Cho biết xu thế theo thời gian của số lượng loài động vật được ghi vào sách đỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ đoạn thẳng

Lời giải chi tiết

a)Bảng thống kê

Năm

2007

2010

2013

2016

2019

Số loài

7851

9618

11212

12630

14234

 

b) Xu thế tăng theo thời gian.


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí