Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 92

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Xem chi tiết

Bài 5.17 trang 87

Cho biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.11

Xem chi tiết

Bài 5.9 trang 80

Cho biểu đồ Hình 5.1 a) Cho biết tiêu đề của biểu đồ này. b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào? c) Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Chiếm bao nhiêu phần trăm? d) Tổng diện tích của các lục địa trên là 134 triệu km2. Tính diện tích của lục địa Châu Á, Châu Âu.

Xem chi tiết

Bài 5.1 trang 76

Hãy cho biết mỗi dữ liệu sau thuộc loại nào? a)Tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời; b) Đánh giá của học sinh về mức độ phù hợp của đề thi học kì với các lựa chọn từ Rất khó đến Rất dễ; c) Họ và Tên của các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tham dự kì thi học sinh giỏi cấp thành phố; d) Số năm học ngoại ngữ của các bạn trong lớp.

Xem chi tiết

Bài 5.25 trang 93

An đã hỏi một số bạn trong trường về hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất trongg tuần đầu tháng 6 vừa qua và thu được dữ liệu sau (D: Đi du lịch, C: Chơi thể thao, H: Học thêm, L: Làm việc nhà)

Xem chi tiết

Bài 5.18 trang 88

Biểu đồ Hình 5.12 cho biết số lần xảy ra lũ lụt trên toàn thế giới trong một số năm gần đây.

Xem chi tiết

Bài 5.10 trang 81

Biểu đồ Hình 5.2 cho biết tỉ lệ học sinh các cấp của Việt Nam năm 2020.

Xem chi tiết

Bài 5.2 trang 76

Xác định phương pháp thu nhập dữ liệu (Quan sát, làm thí nghiệm. Lập bảng hỏi, phỏng vấn) trong mỗi trường hợp sau: a) Muốn biết cường độ dòng điện của một số đoạn mạch nối tiếp; b) Muốn thống kê thời gian tự học ở nhà mỗi ngày của các bạn trong lớp; c) Muốn biết tỉ lệ học sinh nhặt rác bỏ vào thùng khi nhìn thấy rác trên sân trường.

Xem chi tiết

Bài 5.26 trang 93

Minh làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh trên mạng Internet 6 lần và ghi lại kết quả (tỉ lệ số câu đúng) như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.19 trang 88

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.13 cho biết số lượng loài động vật được tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (IUCN) ghi vào sách đỏ. a)Lập bảng phân bố cho biết số loài động vật được IUCN ghi vào sách đỏ theo năm. b) Cho biết xu thế theo thời gian của số lượng loài động vật được ghi vào sách đỏ.

Xem chi tiết

Bài 5.11 trang 81

Bảng dưới đây cho biết tỉ lệ học sinh cấp THCS của một thành phố lớn tới trường theo phương tiện.

Xem chi tiết

Bài 5.3 trang 76

Hãy viết câu hỏi để khảo sát về mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp.

Xem chi tiết

Bài 5.27 trang 94

Nhà trường vận động mỗi bạn tặng một món quà cho các bạn học sinh vùng lũ lụt. Biểu đồ Hình 5.19 biểu diễn tỉ lệ học sinh lớp 7A tặng các món quà khác nhau. Lớp 7A có 40 học sinh. Tính số học sinh tặng từng loại món quà.

Xem chi tiết

Bài 5.20 trang 89

Cho biểu đồ đoạn thẳng hình 5.14.

Xem chi tiết

Bài 5.12 trang 81

Một chuyên gia đã đưa ra phương pháp chi tiêu hiệu quả trong gia đình theo quy tắc 50/20/30 như sau: 50% cho chi tiêu thiết yếu (tiền ăn uống, thuê nhà, chi phí đi lại,…), 20 % cho các khoản tài chính (tiết kiệm mua nhà, mua xe, lập quỹ dự phòng…), 30% cho chi tiêu cá nhân (du lịch, giải trí, mua sắm,…) a) Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.4 vào vở b) Một gia đình có tổng thu nhập trong tháng là 30 triệu đồng thì số tiền chi tiêu cho các khoản là bao nhiêu?

Xem chi tiết

Bài 5.4 trang 76

Bình muốn biết về thói quen đọc sách ở thư viện của các bạn trong lớp nên đã phát phiếu hỏi sau cho các bạn. Em hãy cho biết dữ liệu Bình thu được ở mỗi câu hỏi thuộc loại nào?

Xem chi tiết

Bài 5.28 trang 94

Đóng góp trực tiếp (đơn vị là tỉ đô la) của ngành du lịch cho GDP toàn cầu từ năm 2015 đến năm 2019 được cho trong bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Bài 5.21 trang 90

Cho biểu đồ Hình 5.15 a)Các đường màu xám và màu xanh trong biểu đồ biểu diễn những số liệu nào? b) Cho biết xu thế về giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử từ Trung Quốc? c) Năm nào giá trị nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử Trung Quốc lớn hơn từ Hàn Quốc.

Xem chi tiết

Bài 5.13 trang 82

Kết quả của một khảo sát về mục đích vào mạng Internet của học sinh cấp THCS được cho trong hình 5.5 a) Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ học sinh cấp THCS theo mục đích vào mạng Internet. b) Trong số 500 học sinh trường A vào mạng Internet có khoảng bao nhiêu em vào với mục đích phục vụ học tập?

Xem chi tiết

Bài 5.5 trang 77

Hãy phỏng vấn các bạn trong tổ để biết các bạn tự đánh giá thế nào về ý thức tự giác của mình trong việc làm bài tập ở nhà với các mức độ từ Rất tự giác đến Không tự giác. Lập bảng thống kê cho dãy dữ liệu thu được. Dãy dữ liệu này thuộc loại nào?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất