Giải bài 5.3 trang 76 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy viết câu hỏi để khảo sát về mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp.

Đề bài

Hãy viết câu hỏi để khảo sát về mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp.

Lời giải chi tiết

Đây là câu hỏi mở. Mức độ thường xuyên có thể chia theo mức như: Rất thường xuyên (6 hoặc 7 buổi sáng trong tuần), Thường xuyên (4 hoặc 5 buổi sáng trong tuần), Không thường xuyên (2 hoặc 3 buổi sáng trong tuần). Hiếm khi hoặc không bao giờ (0 hoặc 1 buổi sáng trong tuần).


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí