Giải bài 5.8 trang 77 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Để xác định xem người dân thường thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi, một nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 200 phụ nữa thấy có 162 người nói rằng họ thích đi mua sắm. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng đa phần người dân thích đi mua sắp trong thời gian rảnh rỗi. Kết luận này có hợp lí không? Vì sao?

Đề bài

Để xác định xem người dân thường thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi, một nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 200 phụ nữ thấy có 162 người nói rằng họ thích đi mua sắm. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng đa phần người dân thích đi mua sắp trong thời gian rảnh rỗi. Kết luận này có hợp lí không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm ta phải thu thập dữ liệu của các đối tượng một cách ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết

Kết luận này không hợp lí, vì kết luận cho người dân nhưng khi thu thập dữ liệu thì chỉ phỏng vấn phụ nữ.


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí