Giải bài 5.5 trang 77 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy phỏng vấn các bạn trong tổ để biết các bạn tự đánh giá thế nào về ý thức tự giác của mình trong việc làm bài tập ở nhà với các mức độ từ Rất tự giác đến Không tự giác. Lập bảng thống kê cho dãy dữ liệu thu được. Dãy dữ liệu này thuộc loại nào?

Đề bài

Hãy phỏng vấn các bạn trong tổ để biết các bạn tự đánh giá thế nào về ý thức tự giác của mình trong việc làm bài tập ở nhà với các mức độ từ Rất tự giác đến Không tự giác. Lập bảng thống kê cho dãy dữ liệu thu được. Dãy dữ liệu này thuộc loại nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 3 loại dãy dữ liệu:

+ Dãy dữ liệu là dãy số liệu

+ Dãy số liệu không là dãy số liệu, có thể sắp thứ tự

+Dãy số liệu không là dãy số liệu, không thể sắp thứ tự.

Lời giải chi tiết

Dãy dữ liệu có dạng: Tự giác, không tự giác,..rất tự giác. Đây là dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí