Giải bài 5.4 trang 76 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bình muốn biết về thói quen đọc sách ở thư viện của các bạn trong lớp nên đã phát phiếu hỏi sau cho các bạn.

 

Em hãy cho biết dữ liệu Bình thu được ở mỗi câu hỏi thuộc loại nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 3 loại dãy dữ liệu:

+ Dãy dữ liệu là dãy số liệu

+ Dãy số liệu không là dãy số liệu, có thể sắp thứ tự

+Dãy số liệu không là dãy số liệu, không thể sắp thứ tự.

Lời giải chi tiết

a) Dữ liệu thu được trong câu hỏi 1 là dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

b) Dữ liệu thu được trong câu hỏi 2 là số liệu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay