Giải bài 5.2 trang 76 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Xác định phương pháp thu nhập dữ liệu (Quan sát, làm thí nghiệm. Lập bảng hỏi, phỏng vấn) trong mỗi trường hợp sau: a) Muốn biết cường độ dòng điện của một số đoạn mạch nối tiếp; b) Muốn thống kê thời gian tự học ở nhà mỗi ngày của các bạn trong lớp; c) Muốn biết tỉ lệ học sinh nhặt rác bỏ vào thùng khi nhìn thấy rác trên sân trường.

Đề bài

Xác định phương pháp thu nhập dữ liệu (Quan sát, làm thí nghiệm. Lập bảng hỏi, phỏng vấn) trong mỗi trường hợp sau:

a) Muốn biết cường độ dòng điện của một số đoạn mạch nối tiếp;

b) Muốn thống kê thời gian tự học ở nhà mỗi ngày của các bạn trong lớp;

c) Muốn biết tỉ lệ học sinh nhặt rác bỏ vào thùng khi nhìn thấy rác trên sân trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thường thu thập từ các nguồn: Internet, sách báo, ti-vi, lập phiếu hỏi, phỏng vấn, làm thí nghiệm,….

Lời giải chi tiết

a) Làm thí nghiệm

b) Lập bảng hỏi hoặc Phỏng vấn

c) Quan sát.


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí