Giải bài 5.6 trang 77 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Để ước lượng chiều cao trung bình của học sinh khối 7, 1 nhóm nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên từ mỗi lớp ra 10 học sinh và đo chiều cao. Số liệu thu được có đảm bảo tính đại diện không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm ta phải thu thập dữ liệu của các đối tượng một cách ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết

Số liệu thu được đảm bảo tính đại diện vì các học sinh được chọn ra ngẫu nhiên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay