Bài tập cuối năm - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 69

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn rồi biểu diễn chúng trên trục số.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 69

Tính giá trị của biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 69

Bạn Minh đọc một cuốn sách trong ba ngày thì xong. Ngày thứ nhất, Minh đọc được

Xem chi tiết

Bài 4 trang 69

a)Không dùng máy tính, hãy tính

Xem chi tiết

Bài 5 trang 69

a)Trên trục số, hãy xác định điểm biểu diễn số

Xem chi tiết

Bài 6 trang 69

Trong một đợt phát động làm kế hoạch nhỏ, ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia thu gom giấy vụn. Số kilogam giấy vụn gom được của ba lớp này lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5. Biết rằng khối lượng giấy vụn gom được của cả hai lớp 7A và 7C nhiều hơn của lớp 7B là 27 kg. Hỏi mỗi lớp thu gom được bao nhiêu kilogam giấy vụn?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 69

Xe ô tô và xe máy cùng đi từ tỉnh A đến tỉnh B trên cùng một con đường. Biết rằng xe ô tô đi với vận tốc 80 km/h, xe máy đi với vận tốc 60 km/h. Thời gian đi từ A đến B của xe ô tô ít hơn thời gian đi tương ứng của xe máy là 30 phút. Hãy tính thời gian mỗi xe đi từ A đến B và độ dài quãng đường AB.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 69

Hai đa thức A(x) và B(x) thoả mãn:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 70

Cho đa thức

Xem chi tiết

Bài 10 trang 70

Tìm góc MBy trong hình 1, biết rằng Ax // By HD: Kẻ thêm đường thẳng đi qua M và song song với Ax.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 70

Cho 5 điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng d sao cho AB = DE, BC = CD. Điểm M không thuộc d sao cho MC vuông góc với d. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 12 trang 70

Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh A; ba điểm M, N, P lần lượt nằm trên các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC sao cho M là trung điểm của BC, MN vuông góc với AC và MP vuông góc với AB. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 13 trang 70

Cho bốn điểm A, B, C và D như Hình 2. Biết rằng

Xem chi tiết

Bài 14 trang 70

Tròn đưa cho Vuông một tờ giấy, trên đó có vẽ điểm C và hai đường thẳng a và b không đi qua C, cho biết hai đường thẳng a và b không song song với nhau (giao điểm của a và b nằm ngoài tờ giấy). Tròn đố Vuông vẽ được đường thẳng c đi qua C sao cho ba đường thẳng a, b, c đồng quy. Sau một hồi suy nghĩ, Vuông làm như sau (H.3):

Xem chi tiết

Bài 15 trang 71

a)Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại đỉnh A. b)Cho đoạn thẳng AB. Hãy nêu một cách sử dụng kết quả của câu a để vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A (bằng thước và compa)

Xem chi tiết

Bài 16 trang 71

Cho hai biểu đồ sau biểu diễn các số liệu tại một trường Trung học cơ sở:

Xem chi tiết

Bài 17 trang 71

Một nhà mạng muốn tìm hiểu loại nhạc chuông của điện thoại di động được người dùng yêu thích, đã lập phiếu khảo sát như hình bên và dự kiến tiến hành thu nhập dữ liệu theo 2 cách sau:

Xem chi tiết

Bài 18 trang 71

Cho một hộp đựng n viên bi màu xanh và m viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. a)Tìm điều kiện của m và n để biến cố “Lấy được viên bi màu đỏ” có:

Xem chi tiết