Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 34 phiếu
Bài 5.1 trang 76

Hãy cho biết mỗi dữ liệu sau thuộc loại nào? a)Tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời; b) Đánh giá của học sinh về mức độ phù hợp của đề thi học kì với các lựa chọn từ Rất khó đến Rất dễ; c) Họ và Tên của các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tham dự kì thi học sinh giỏi cấp thành phố; d) Số năm học ngoại ngữ của các bạn trong lớp.

Xem chi tiết

Bài 5.2 trang 76

Xác định phương pháp thu nhập dữ liệu (Quan sát, làm thí nghiệm. Lập bảng hỏi, phỏng vấn) trong mỗi trường hợp sau: a) Muốn biết cường độ dòng điện của một số đoạn mạch nối tiếp; b) Muốn thống kê thời gian tự học ở nhà mỗi ngày của các bạn trong lớp; c) Muốn biết tỉ lệ học sinh nhặt rác bỏ vào thùng khi nhìn thấy rác trên sân trường.

Xem chi tiết

Bài 5.3 trang 76

Hãy viết câu hỏi để khảo sát về mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp.

Xem chi tiết

Bài 5.4 trang 76

Bình muốn biết về thói quen đọc sách ở thư viện của các bạn trong lớp nên đã phát phiếu hỏi sau cho các bạn. Em hãy cho biết dữ liệu Bình thu được ở mỗi câu hỏi thuộc loại nào?

Xem chi tiết

Bài 5.5 trang 77

Hãy phỏng vấn các bạn trong tổ để biết các bạn tự đánh giá thế nào về ý thức tự giác của mình trong việc làm bài tập ở nhà với các mức độ từ Rất tự giác đến Không tự giác. Lập bảng thống kê cho dãy dữ liệu thu được. Dãy dữ liệu này thuộc loại nào?

Xem chi tiết

Bài 5.6 trang 77

Để ước lượng chiều cao trung bình của học sinh khối 7, 1 nhóm nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên từ mỗi lớp ra 10 học sinh và đo chiều cao. Số liệu thu được có đảm bảo tính đại diện không?

Xem chi tiết

Bài 5.7 trang 77

Để xác định xem loại bánh nào được ưa thích, một cửa hàng bán bánh đã đánh số khách hàng và xác định loại bánh mà các vị khách thứ 5; 10; 15;…;500 đã mua khi đến cửa hàng. Trong số 100 người này, có 35 người mua bánh kem. Cửa hàng đã kết luận rằng có khoảng 35% khách hàng mua bánh kem. Kết luận này có hợp lí không?

Xem chi tiết

Bài 5.8 trang 77

Để xác định xem người dân thường thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi, một nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 200 phụ nữa thấy có 162 người nói rằng họ thích đi mua sắm. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng đa phần người dân thích đi mua sắp trong thời gian rảnh rỗi. Kết luận này có hợp lí không? Vì sao?

Xem chi tiết