Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 67 phiếu
Bài 4.41 trang 68

Trong những tam giác dưới đây (H.4.46), tam giác nào là tam giác cân, cân tại đỉnh nào? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 4.42 trang 68

Tính số đo các góc còn lại trong các tam giác cân dưới đây (H.4.47)

Xem chi tiết

Bài 4.43 trang 69

Tam giác ABC có 2 đường chéo BE và CF bằng nhau (H.4.48). Chứng minh rằng tam giác ABC cân tại đỉnh A.

Xem chi tiết

Bài 4.44 trang 69

Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh A. Gọi M là trung điểm của BC và D là điểm nằm trên tia đối của tia MA sao cho MD = MA (H.4.49). Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 4.45 trang 69

Cho ABC là tam giác cân tại đỉnh A. Chứng minh rằng: a) Hai đường trung tuyến BM, CN bằng nhau (H.4.50a). b) Hai đường phân giác BE, CF bằng nhau (H.4.50b)

Xem chi tiết

Bài 4.46 trang 69

Cho các điểm A, B, C, D, E như Hình 4.51. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 4.47 trang 70

Cho tam giác ABH vuông tại đỉnh H có

Xem chi tiết

Bài 4.48 trang 70

Đường thẳng d trong hình nào dưới đây là đường trung trực của đoạn thẳng AB?

Xem chi tiết

Bài 4.49 trang 70

Cho A là một điểm tuỳ ý nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC sao cho A không thuộc BC. Khẳng định nào dưới đây là đúng? a)AB = AC b) Tam giác ABC đều

Xem chi tiết

Bài 4.50 trang 70

Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A có đường cao AH. Cho M là một điểm tuỳ ý trên đường thẳng AH sao cho M không trùng với A(H.4.54). Chứng minh rằng:

Xem chi tiết