Giải bài 4.49 trang 70 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho A là một điểm tuỳ ý nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC sao cho A không thuộc BC. Khẳng định nào dưới đây là đúng? a)AB = AC b) Tam giác ABC đều

Đề bài

Cho A là một điểm tuỳ ý nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC sao cho A không thuộc BC. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

a) AB = AC

b) Tam giác ABC đều

c) \(\widehat {ABC} = \widehat {ACB}\)

d) Tam giác ABC cân tại đỉnh A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a), c), d) đúng.


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí