Giải bài 4.42 trang 68 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính số đo các góc còn lại trong các tam giác cân dưới đây (H.4.47)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Tam giác cân có 2 góc ở đáy bằng nhau

-Tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết

-\(\Delta ABC\) cân tại A \( \Rightarrow \widehat B = \widehat C = {65^0}\)

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\) (Tổng 3 góc trong 1 tam giác)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat A + {65^0} + {65^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat A = {180^0} - {130^0}\\ \Rightarrow \widehat A = {50^0}\end{array}\)

-\(\Delta MNP\) cân tại M \( \Rightarrow \widehat N = \widehat P = \dfrac{{\widehat N + \widehat P}}{2} = \dfrac{{{{180}^0} - {{70}^0}}}{2} = {55^0}\). 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay