Giải bài 4.41 trang 68 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Trong những tam giác dưới đây (H.4.46), tam giác nào là tam giác cân, cân tại đỉnh nào? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra 2 cạnh bên bằng nhau hoặc 2 góc ở đáy bằng nhau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

+) Xét \(\Delta ABC\) có AB = AC nên \(\Delta ABC\) cân tại đỉnh A

+) Xét \(\Delta DEF\) có:

\(\widehat{D}+\widehat{E}+\widehat{F}=180^0\)(Định lí tổng 3 góc trong tam giác)

\(\Rightarrow 70^0+50^0+\widehat{F}=180^0\)

\(\Rightarrow \widehat{F}=60^0\)

Ta thấy \(\Delta DEF\) không có cặp góc nào bằng nhau nên không là tam giác cân.

+) Xét \(\Delta MNP\) có \(\widehat N = \widehat P (= {50^0})\) nên \(\Delta MNP\) cân tại đỉnh M 

+) Xét \(\Delta KGH\) có:

\(\widehat{K}+\widehat{G}+\widehat{H}=180^0\)(Định lí tổng 3 góc trong tam giác)

\(\widehat H = {180^0} - \widehat K - \widehat G = {180^0} - {40^0} - {70^0} = {70^0} \)

Ta được \(\Delta KGH\) có \(\widehat H = \widehat G(=70^0)\) nên \(\Delta KGH\) cân tại đỉnh K


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí