Giải bài 4.41 trang 68 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong những tam giác dưới đây (H.4.46), tam giác nào là tam giác cân, cân tại đỉnh nào? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Chỉ ra 2 cạnh bên bằng nhau.

-Chỉ ra 2 góc ở đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết

\(\Delta ABC\) cân tại đỉnh A vì AB = AC.

\(\Delta MNP\) cân tại đỉnh M vì \(\widehat N = \widehat P = {50^0}\)

\(\Delta KGH\)cân tại đỉnh K vì \(\widehat H = {180^0} - \widehat K - \widehat G = {180^0} - {40^0} - {70^0} = {70^0} = \widehat G\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay