Giải bài 4.43 trang 69 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tam giác ABC có 2 đường chéo BE và CF bằng nhau (H.4.48). Chứng minh rằng tam giác ABC cân tại đỉnh A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh \(\Delta AEB = \Delta AFC\left( {g - c - g} \right)\).

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta AEB\) và \(\Delta AFC\) có:

\(\begin{array}{l}\widehat {AEB} = \widehat {AFC} = {90^0}\\BE = CF\left( {gt} \right)\\\widehat {ACF} = {90^0} - \widehat A = \widehat {ABE}\\ \Rightarrow \Delta AEB = \Delta AFC\left( {g - c - g} \right)\\ \Rightarrow AB = AC\end{array}\)

Vậy tam giác ABC cân tại A. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay