Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 6.25 trang 14

Biết rằng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và x = 4 khi y =15. a) Viết công thức tính y theo x. b) Tìm giá trị của y khi x = 6 c) Tìm giá trị của x khi y = 0,5.

Xem chi tiết

Bài 6.26 trang 14

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Thay dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

Xem chi tiết

Bài 6.27 trang 14

Theo bảng giá trị dưới đây, hai đại lượng x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Xem chi tiết

Bài 6.28 trang 14

Đức cùng mẹ và chị Linh đi siêu thị và dự định mua 5 vỉ gồm 20 hộp sữa chua. Siêu thị đang trong đợt khuyến mại, sữa chua được giảm giá 20% mỗi hộp. Chị Linh nói rằng với số tiền ban đầu dự định mua sữa chua thì bây giờ có thể mua được 6 vỉ gồm 24 hộp (tăng thêm 20% số hộp so với ban đầu). Đức thì cho rằng với số tiền đó bây giờ sẽ mua được 25 hộp sữa chua (tăng thêm 25% số hộp so với ban đầu). Hỏi ai đúng, ai sai?

Xem chi tiết

Bài 6.29 trang 15

Một ô tô và một xe máy cùng đi từ A đến B. Biết rằng vận tốc của ô tô gấp rưỡi vận tốc của xe máy và xe máy đi hết 6 giờ. Hỏi ô tô đi hết bao nhiêu giờ?

Xem chi tiết

Bài 6.30 trang 15

Ba máy cày cùng loại, mỗi máy làm việc 8 giờ một ngày thì trong 7 ngày cày xong một cánh đồng. Do thời tiết nắng nóng và sắp có mưa nên yêu cầu trong 4 ngày phải hoàn thành và mỗi ngày chỉ làm được trong 6 giờ. Hỏi cần bao nhiêu máy cày để có thể hoàn thành công việc đó?

Xem chi tiết

Bài 6.31 trang 15

Ba tổ công nhân làm đường có tổng 52 công nhân. Để hoàn thành cùng một công việc, tổ I cần 2 ngày, tổ II cần 3 ngày và tổ III cần 4 ngày. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân, biết rằng năng suất làm việc của mỗi người như nhau?

Xem chi tiết

Bài 6.32 trang 15

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Xem chi tiết