Giải bài 5.9 trang 80 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho biểu đồ Hình 5.1

 

a) Cho biết tiêu đề của biểu đồ này.

b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào?

c) Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Chiếm bao nhiêu phần trăm?

d) Tổng diện tích của các lục địa trên là 134 triệu km2. Tính diện tích của lục địa Châu Á, Châu Âu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ hình quạt.

Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

a) Tiêu đề của biểu đồ “Tỉ lệ diện tích các lục địa”.

b) Phần hình tròn được chia thành 6 hình quạt, các hình quạt biểu diễn tỉ lệ diện tích của 6 lục địa: Châu Á(33,20%), Châu Phi (22,30%), Nam Mỹ (13,4%), Bắc Mỹ (17,90%), Châu Âu (7,5%), Úc (5,70%).

c) Lục địa châu Á có diện tích lớn nhất, chiếm 33,20%.

d) Diện tích của lục địa Châu Á là 134.33,2% = \(134.\dfrac{{33,2}}{{100}} = 44,488\)(triệu km2)

Diện tích của lục địa Châu Âu là \(134.\dfrac{{7,5}}{{100}} = 10,05\)(triệu km2)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay