Giải bài 5.15 trang 83 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Chỉ số BMI ở người Việt Nam trưởng thành được cho trong biểu đồ Hình 5.7.

Đề bài

Chỉ số BMI ở người Việt Nam trưởng thành được cho trong biểu đồ Hình 5.7.

 

a) Một người \(BMI \ge 23\) BMI thì được coi là thừa cân. Tính tỉ lệ người Việt Nam trưởng thành bị thừa cân.

b) Tính giá trị điền vào dấu “?” trong biểu đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lấy tổng tỉ lệ người có BMI ở các mức từ 23 đến dưới 25, từ 25 đến dưới 30 và từ 30 đến dưới 35.

b) Dựa vào tính chất cả hình tròn biểu diễn 100%.

Lời giải chi tiết

a) Tỉ lệ người Việt Nam trưởng thành bị thừa cân là:

9,70+6,20+0,40=16,3(%)

b) Ta có: 20,9+?+9,70+6,20+0,40=100

Do đó, ? = 100 - (20,90+9,70+6,20+0,40) = 62,80(%)


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí