Giải bài 5.11 trang 81 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng dưới đây cho biết tỉ lệ học sinh cấp THCS của một thành phố lớn tới trường theo phương tiện.

Phương tiện

Ô tô

Xe buýt

Xe đạp

Đi bộ

Tỉ lệ

10%

20%

50%

20%

Hãy hoàn thiện biểu đồ 5.3 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số hình quạt tương ứng với mỗi phương tiện.

Lời giải chi tiết

Ô tô chiếm 10% tương ứng với 1 hình quạt, xe buýt chiếm 20% tương ứng với 2 hình quạt, xe đạp chiếm 50% tương ứng với 5 hình quạt, đi bộ chiếm 20% tương ứng với 2 hình quạt. Học sinh có thể định dạng khác nhau để hoàn thiện biểu đồ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay