Giải bài 5.10 trang 81 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Biểu đồ Hình 5.2 cho biết tỉ lệ học sinh các cấp của Việt Nam năm 2020.

Đề bài

Biểu đồ Hình 5.2 cho biết tỉ lệ học sinh các cấp của Việt Nam năm 2020.

a) Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ học sinh các cấp năm 2020.

b) Năm 2020, Việt Nam có tổng cộng 17 551 000 học sinh các cấp. Tính số lượng học sinh mỗi cấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ hình quạt tròn.

Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\dfrac{a}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

a) Bảng thống kê

b) Số học sinh Tiểu học là:

\(17 551 000.\dfrac{51}{100}=8 951 010\) ( em)

Số học sinh Trung học sơ sở là:

\(17 551 000.\dfrac{34}{100}=5 967 340\) ( em)

Số học sinh Trung học phổ thông là:

\(17 551 000.\dfrac{15}{100}=2 632 650\) ( em)

Vậy số lượng học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tương ứng là 8 951 010; 5 967 340; 2 632 650.


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí