Giải bài 5.13 trang 82 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kết quả của một khảo sát về mục đích vào mạng Internet của học sinh cấp THCS được cho trong hình 5.5

 

a) Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ học sinh cấp THCS theo mục đích vào mạng Internet.

b) Trong số 500 học sinh trường A vào mạng Internet có khoảng bao nhiêu em vào với mục đích phục vụ học tập?

Lời giải chi tiết

a)

Bảng thống kê

Mục đích

Phục vụ học tập

Kết nối bạn bè

Giải trí

Tỉ lệ

30%

25%

45%

 

b) 

Vậy có khoảng 150 học sinh vào Internet vào mục đích phục vụ học tập.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay