Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 92 sách bài tập Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

1.

An hỏi các bạn trong lớp xem bạn nào thuận tay trái, bạn nào thuận tay phải. Như vậy An đã thu thập dữ liệu bằng phương pháp:

A. Quan sát

B. Làm thí nghiệm

C. Lập bảng hỏi

D. Phỏng vấn

Lời giải chi tiết:

An hỏi các bạn nên An đã dùng phương pháp phỏng vấn.

Chọn D

2.

Muốn so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu ta nên dùng:

A.Biểu đồ tranh

B.Biểu đồ cột

C.Biểu đồ hình quạt tròn

D.Biểu đồ đoạn thẳng.

Phương pháp giải:

Ý nghĩa của các loại biểu đồ.

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ hình quạt tròn dùng để so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu.

Chọn C

3.

Trong các biểu đồ hình quạt tròn, nửa hình tròn biểu diễn

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

Phương pháp giải:

Cả hình tròn biểu diễn 100%

Lời giải chi tiết:

Cả hình tròn biểu diễn 100% nên nửa hình tròn biểu diễn 100% : 2 = 50%

Chọn B

4.

Trong biểu đồ hình quạt tròn, khẳng định nào sau đây không đúng?

A.Hai hình quạt bằng nhau biểu diễn cùng một tỉ lệ.

B. Hình quạt nào lớn hơn biểu diễn số liệu lớn hơn.

C. Cả hình tròn biểu diễn 75%.

D. \(\frac{1}{4}\) hình tròn biểu diễn 25%.

Phương pháp giải:

Cả hình tròn biểu diễn 100%

Lời giải chi tiết:

Cả hình tròn biểu diễn 100% nên khẳng định C sai

Chọn C

5.

Để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta dùng

A.Biểu đồ hình quạt tròn.

B. Biểu đồ cột kép.

C. Biểu đồ đoạn thẳng.

D. Biểu đồ tranh.

Phương pháp giải:

Ý nghĩa của các loại biểu đồ.

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ đoạn thẳng thường được dùng để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian.

Chọn C

6.

Trong các biểu đồ đoạn thẳng, khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Gốc của trục đứng không nhất thiết phải là 0.

B. Trục ngang biểu diễn thời gian.

C. Giá trị của đại lượng tại một thời điểm có thể biểu diễn bằng dấu chấm tròn, dấu chấm vuông, dấu nhân…

D. Thời gian trên trục ngang không nhất thiết phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải:

Các yếu tố của biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ đoạn thẳng thường được dùng để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian nên thời gian trên trục ngang phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Chọn D


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí