Giải bài 5.32 trang 98 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho biểu đồ hình 5.32

 

a) Các đường màu xanh, màu xám biểu diễn những dãy số liệu nào?

b) Mỗi trục đứng bên trái, bên phải biểu diễn giá trị ứng với đường nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a) Đường màu xanh biểu diễn dãy số liệu tỉ lệ tái chế

Đường màu xám biểu diễn số liệu tổng số chất thải thu hồi.

b) Trục đứng bên trái biểu diễn giá trị tổng số chất thải thu hồi nên ứng với đường màu xám.

Trục đứng bên phải biểu diễn giá trị tỉ lệ tái chế nên ứng với đường màu xanh.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay