Giải bài 5.29 trang 94 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tỉ lệ đói nghèo tính trên tổng số dân của Mỹ trong các năm từ 2015 đến 2019 được cho trong biểu đồ Hình 5.20

Đề bài

Tỉ lệ đói nghèo tính trên tổng số dân của Mỹ trong các năm từ 2015 đến 2019 được cho trong biểu đồ Hình 5.20

 

a) Cho biết xu thế của tỉ lệ đói nghèo tại Mỹ trong thời gian trên.

b) Lập bảng thống kê biểu diễn số liệu biểu diễn trong biểu đồ.

c) Năm 2019 dân số Mỹ là 328 triệu người (theo World Bank), tính số người đói nghèo ở Mỹ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ đoạn thẳng.

Biểu đồ đi xuống cho thấy xu thế giảm theo thời gian.

Tìm m% của a, ta tính: \(\dfrac{m}{100}.a\)

Lời giải chi tiết

a) Xu thế giảm theo thời gian.

b) Bảng thống kê

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

Tỉ lệ đói nghèo

13,5%

12,7%

12,3%

11,8%

10,5%

c) Số người nghèo đói ở Mỹ năm 2019 là:

\(\dfrac{10,5}{100}.328 = 34,44\) (triệu người)

Vậy số người đói nghèo ở Mỹ năm 2019 là: 34 440 000 người.


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí