Giải bài 5.27 trang 94 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nhà trường vận động mỗi bạn tặng một món quà cho các bạn học sinh vùng lũ lụt. Biểu đồ Hình 5.19 biểu diễn tỉ lệ học sinh lớp 7A tặng các món quà khác nhau.

 

Lớp 7A có 40 học sinh. Tính số học sinh tặng từng loại món quà.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm m% của a, ta tính \(\dfrac{m}{100}.a\)

Lời giải chi tiết

Số học sinh tặng đồ dùng học tập là:

\(\dfrac{50}{100}.40=20\) (học sinh)

Số học sinh tặng quần áo là:

\(\dfrac{20}{100}.40=8\) (học sinh)

Số học sinh tặng đồ chơi là:

\(\dfrac{30}{100}.40=12\) (học sinh)

Vậy có 20 học sinh tặng quà tặng là đồ dùng học tập, 8 học sinh tặng quà tặng là quần áo, 12 học sinh tặng quà tặng là đồ chơi.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay