Giải bài 5.30 trang 95 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho biểu đồ hình 5.21 a) Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ mắc HIV theo vùng năm 2019. b) Năm 2019, thế giới có 1 700 ca mắc mới HIV. Số lượng mắc mới HIV của mỗi khu vực trên khoảng bao nhiêu người?

Đề bài

Cho biểu đồ hình 5.21

 

a) Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ mắc HIV theo vùng năm 2019.

b) Năm 2019, thế giới có 1 700 ca mắc mới HIV. Số lượng mắc mới HIV của mỗi khu vực trên khoảng bao nhiêu người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm m% của a, ta tính: \(\dfrac{m}{100}.a\)

Lời giải chi tiết

a) Bảng thống kê

Khu vực

Châu Phi

Châu Á

Thái Bình Dương

Các khu vực khác

Tỉ lệ mắc mới HIV

55,88%

17,65%

26,47%

 

b) Số lượng mắc mới HIV của khu vực Châu Phi là:

\(\dfrac{55,88}{100}.1700 \approx 950\) (người)

Số lượng mắc mới HIV của khu vực Châu Á Thái Bình Dương là:

\(\dfrac{17,65}{100}.1700 \approx 300\) (người)

Số lượng mắc mới HIV của các khu vực khác là:

\(\dfrac{26,47}{100}.1700 \approx 450\) (người)

Vậy số lượng người mắc mới HIV ở Châu Phi; Châu Á Thái Bình Dương; các khu vực khác lần lượt là: khoảng 950, 300 và 450.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí