Giải bài 5.23 trang 91 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho 2 biểu đồ trong hình 5.16

Hai biểu đồ này có cùng biểu diễn một dãy số liệu? Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và ghi ra dãy số liệu mỗi biểu đồ biểu diễn và so sánh.

Lời giải chi tiết

Hai biểu đồ này biểu diễn cùng dãy một số liệu (Do số lượng tương ứng với mỗi năm là giống nhau)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay