Giải bài 5.22 trang 90 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Số trận động đất trên toàn cầu trong một số năm gần đây được cho trong bảng sau: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu trên.

Đề bài

Số trận động đất trên toàn cầu trong một số năm gần đây được cho trong bảng sau:

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí