Giải bài 3.36 trang 50 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình 3.36. Bên trong góc BOD vẽ tia Ox song song với AB. Biết \(\widehat B = {40^0};\widehat D = {70^0};\widehat {BOD} = {110^0}\).

a) Tính số đo góc BOx.

b) Chứng minh \(Ox\parallel CD;AB\parallel CD.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chỉ ra 2 góc so le trong bằng nhau.

b)

-Tính góc \(xOD\)( \(\widehat {BOD} = \widehat {BOx} + \widehat {xOD}\))

-Chứng minh \(AB\parallel CD\): cùng song song với Ox

Lời giải chi tiết

a)

Ta có: \(Ox\parallel AB \Rightarrow \widehat {BOx} = \widehat B = {40^0}\) (cặp góc so le trong)

b)

Tia Ox nằm trong góc BOD nên

 \(\begin{array}{l}\widehat {BOD} = \widehat {BOx} + \widehat {xOD}\\ \Rightarrow \widehat {xOD} = \widehat {BOD} - \widehat {BOx}\\ \Rightarrow \widehat {xOD} = {110^0} - {40^0}\\ \Rightarrow \widehat {xOD} = {70^0} = \widehat D\end{array}\)

Mà 2 góc ở vị trí so le trong nên \(Ox\parallel CD\).

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}AB\parallel Ox\\CD\parallel Ox\end{array} \right. \Rightarrow AB\parallel CD.\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay