Giải bài 3.34 trang 49 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình 3.34. Biết \(AB\parallel Cx;\widehat A = {70^0};\widehat B = {60^0}.\)

Tính số đo các góc \(\widehat {{C_1}};\widehat {{C_2}};\widehat {{C_3}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính \(\widehat {{C_2}}\) (so le trong)

- Tính \(\widehat {{C_3}}\)(góc đồng vị)

- Tính \(\widehat {{C_1}}\)(kề bù)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AB\parallel Cx \Rightarrow \widehat {BAC} = \widehat {{C_2}} = {70^0}\)(2 góc so le trong).

                               \(\widehat {ABC} = \widehat {{C_3}} = {60^0}\) (2 góc đồng vị)

Mặt khác,\(\widehat {{C_1}} + \widehat {ACD} = {180^0}\) (2 góc kề bù)

             \(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {{C_1}} + \left( {\widehat {{C_2}} + \widehat {{C_3}}} \right) = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {{C_1}} + \left( {{{70}^0} + {{60}^0}} \right) = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {{C_1}} = {180^0} - {130^0}\\ \Rightarrow \widehat {{C_1}} = {50^0}\end{array}\) 


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay