Giải bài 3.28 trang 46 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho định lí: “ Một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.”

a) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí.

b) Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần trước từ " thì " trong định lí là giả thiết của định lí.

Phần sau từ " thì " trong định lí là kết luận của định lí.

Lời giải chi tiết

a) Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau

Kết luận: hai đường thẳng đó song song.

b)

GT: c cắt a tại A, c cắt b tại B tạo thành cặp góc so le trong \(\widehat {{A_1}};\widehat {{B_1}}\)

        \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\)

KL:\(a\parallel b\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay