Giải bài 3.30 trang 46 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình minh hoạ, ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh mỗi định lí sau:

a) Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau.

b) Hai góc cùng bù với một góc thứ ba thì bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)Hai góc phụ nhau có tổng bằng 90 độ

b)Hai góc bù nhau có tổng bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết

a)

GT: \(\widehat {xOy} + \widehat {uHv} = {90^0};\widehat {x'Oy'} + \widehat {uHv} = {90^0}\)

KL: \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}\)

Chứng minh:

\(\widehat {xOy} = {90^0} - \widehat {uHv} = \widehat {x'Oy'}\).

b)

GT: \(\widehat {xOy} + \widehat {uHv} = {180^0};\widehat {x'Oy'} + \widehat {uHv} = {180^0}\)

KL: \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}\)

Chứng minh:

\(\widehat {xOy} = {180^0} - \widehat {uHv} = \widehat {x'Oy'}\). 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay