Giải bài 3.27 trang 46 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho định lí: “Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành cặp góc lo le trong bằng nhau.” a)Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí. b) Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.

Đề bài

Cho định lí: “Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành cặp góc lo le trong bằng nhau.”

a) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí.

b) Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần trước từ " thì " trong định lí là giả thiết của định lí.

Phần sau từ " thì " trong định lí là kết luận của định lí.

Lời giải chi tiết

a)

Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song

Kết luận: cặp góc so le trong bằng nhau.

b)

GT: \(a// b,c \cap a =\){A};\(c \cap b =\){B}

        Cặp góc so le trong \(\widehat {{A_1}};\widehat {{B_1}}\)

KL: \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\) 


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí