Giải bài 3.18 trang 42 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình 3.19,biết \(a\parallel b\)

a)Tính số đo góc \({A_1}\).

b) So sánh góc \({A_4}\)và góc \({B_2}\).

c) Tính số đo góc \({A_2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)\(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\)

b) Hai góc đồng vị bằng nhau

c) \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {180^0}\)

Lời giải chi tiết

a)

Ta có: \(a\parallel b \Rightarrow \widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\) (hai góc so le trong)

Mà \(\widehat {{B_1}} = {35^0} \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {35^0}\)

b)

Ta có: \(a\parallel b \Rightarrow \widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}}\) (Hai góc đồng vị)

c)

Ta có: \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {180^0}\) (Hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {35^0} + \widehat {{A_2}} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {{A_2}} = {145^0}\end{array}\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay