Giải bài 3.25 trang 44 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình 3.25

a) Giải thích tại sao \(Ax\parallel By\).

b) Tính số đo góc ACB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

Chỉ ra Ax và By cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3.

b)

Kẻ \(Ct\parallel Ax\)

-Tính góc Act

-Tính góc BCt.

Lời giải chi tiết

a)

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}Ax \bot c\\By \bot c\end{array} \right. \Rightarrow Ax\parallel By\).

b)

Vẽ tia \(Ct\parallel Ax\).

Ta có: \(Ct\parallel Ax\)mà \(Ax\parallel By\) nên \(Ct\parallel By\) (Tính chất ba đường thẳng song song).

            \(Ax\parallel Ct \Rightarrow \widehat {ACt} = \widehat {CAx} = {40^0}\) (hai góc so le trong)

            \(Ct\parallel By \Rightarrow \widehat {tCB} = \widehat {CBy} = {30^0}\) (hai góc so le trong)

Tia Ct nằm giữa hai tia CA và CB nên:

\(\begin{array}{l}\widehat {ACB} = \widehat {ACt} + \widehat {tCB}\\ \Rightarrow \widehat {ACB} = {30^0} + {40^0}\\ \Rightarrow \widehat {ACB} = {70^0}\end{array}\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay