Giải bài 3.19 trang 42 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Vẽ lại hình 3.20 vào vở.

Đề bài

Vẽ lại hình 3.20 vào vở.

a) Giải thích tại sao \(Ax\parallel By.\)

b) Tính số đo góc \(ABy'\).

c) Tính số đo góc ABM.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chỉ ra 2 góc đồng vị bằng nhau

b) Chỉ ra 2 góc so le trong bằng nhau

c) \(\widehat {ABM} + \widehat {ABy'} = {180^0}\) 

Lời giải chi tiết

a)

Ta có: \(\widehat {BMz} = \widehat {ANM}\left( { = {{60}^0}} \right)\)

Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên \(Ax\parallel By\)(dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song).

b)

Ta có: \(Ax\parallel By\)\( \Rightarrow \widehat {ABy'} = \widehat {BAN}\)(2 góc so le trong)

Do đó \(\widehat {ABy'} = {50^0}\).

c)

Ta có: \(\widehat {ABM} + \widehat {ABy'} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {ABM} + {50^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {ABM} = {180^0} - {50^0}\\ \Rightarrow \widehat {ABM} = {130^0}\end{array}\) 


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí