Giải bài 3.19 trang 42 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ lại hình 3.20 vào vở.

a) Giải thích tại sao \(Ax\parallel By.\)

b) Tính số đo góc \(ABy'\).

c) Tính số đo góc ABM.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chỉ ra 2 góc đồng vị bằng nhau

b) Chỉ ra 2 góc so le trong bằng nhau

c) \(\widehat {ABM} + \widehat {ABy'} = {180^0}\) 

Lời giải chi tiết

a)

Ta có: \(\widehat {BMz} = \widehat {ANM}\left( { = {{60}^0}} \right)\)

Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên \(Ax\parallel By\)(dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song).

b)

Ta có: \(Ax\parallel By\)\( \Rightarrow \widehat {ABy'} = \widehat {BAN}\)(2 góc so le trong)

Do đó \(\widehat {ABy'} = {50^0}\).

c)

Ta có: \(\widehat {ABM} + \widehat {ABy'} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {ABM} + {50^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {ABM} = {180^0} - {50^0}\\ \Rightarrow \widehat {ABM} = {130^0}\end{array}\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay