Giải bài 3.22 trang 43 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ lại Hình 3.22 vào vở:

a) Giải thích tại sao \(a\parallel b\)

b) Tính số đo góc ABH.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chứng minh a, b cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3

b) Chỉ ra hai góc so le trong của a song song b.

Lời giải chi tiết

a)

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}a \bot HK\\b \bot HK\end{array} \right. \Rightarrow a\parallel b\)

b)

Ta có:\(a\parallel b \Rightarrow \widehat {ABH} = \widehat {BAb} = {55^0}\)(hai góc so le trong). 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay