Giải bài 3.20 trang 42 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Euclid? a)Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có ít nhất một đường thẳng song song với d. b) Nếu qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có hai đường thẳng song song với d thì chúng trùng nhau. c) Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước. d) Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d là duy nhất.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Euclid?

a)Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có ít nhất một đường thẳng song song với d.

b) Nếu qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có hai đường thẳng song song với d thì chúng trùng nhau.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.

d) Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d là duy nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tiên đề Euclid: Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Phát biểu diễn đạt đúng tiên đề Euclid là câu b) và d).


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí