Giải bài 3.20 trang 42 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Euclid?

a)Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có ít nhất một đường thẳng song song với d.

b) Nếu qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có hai đường thẳng song song với d thì chúng trùng nhau.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.

d) Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d là duy nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tiên đề Euclid: Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Phát biểu diễn đạt đúng tiên đề Euclid là câu b) và d).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay