Giải bài 3.26 trang 44 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho hình 3.26, biết

Đề bài

Cho hình 3.26, biết \(Ax\parallel Dy,\widehat {xAC} = {50^0};\widehat {ACD} = {110^0}\). Tính số đo góc CDy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Vẽ đường thẳng Ct song song với Ax. Chứng tỏ \(Dy\parallel Ct\)

-Tính số đo các góc ACt, DCt

-Từ \(Dy\parallel Ct\) tính góc CDy.

Lời giải chi tiết

Vẽ \(Ct\parallel Ax\) mà \(Ax\parallel Dy \Rightarrow Ct\parallel Dy\).

Vì \(Ax\parallel Ct \Rightarrow \widehat {xAC} = \widehat {ACt} = {50^0}\) (2 góc so le trong)

Vì Ct nằm trong góc DCA nên \(\widehat {ACt} + \widehat {tCD} = {110^0} \Rightarrow {50^0} + \widehat {tCD} = {110^0} \Rightarrow \widehat {tCD} = {60^0}\)

Vì \(Ct\parallel Dy \Rightarrow \widehat {tCD} = \widehat {CDy} = {60^0}\) (2 góc so le trong) 

Vậy số đo góc CDy là \(60^0\)


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí