Giải bài 3.12 trang 39 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ lại hình 3.11 vào vở rồi giải thích tại sao xx’ // yy’.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {x'AB} = \widehat {ABy} = {60^0}\)

Mà hai góc ở vị trí so le trong nên \(xx'\parallel yy'\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay