Giải bài 3.17 trang 40 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ lại hình 3.16 vào vở. Giải thích tại sao \(Hx\parallel Ky\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Chứng minh 2 góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. \(\widehat {yKz} = \widehat {KHx}\left( { = {{50}^0}} \right)\)

-Áp dụng:\(\widehat {HKy} + \widehat {yKz} = {180^0}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {HKy} + \widehat {yKz} = {180^0}\)(hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {130^0} + \widehat {yKz} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {yKz} = {180^0} - {130^0}\\ \Rightarrow \widehat {yKz} = {50^0}\end{array}\)

Ta có: \(\widehat {yKz} = \widehat {KHx}\left( { = {{50}^0}} \right)\)

Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên \(Ky\parallel Hx\)(dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay