Giải bài 3.14 trang 40 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình 3.13. Giải thích tại sao \(MN\parallel PQ\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: Hai góc đồng vị bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {MNx} = \widehat {PQN}\left( { = {{45}^0}} \right)\)

Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên \(MN\parallel PQ\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay