Giải bài 3.16 trang 40 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ lại hình 3.15 vào vở, biết \(NP\parallel MQ,NP = MQ\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ lại hình

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay