Giải bài 3.4 trang 37 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Vẽ

Đề bài

Vẽ \(\widehat {xAm} = {50^0}\). Vẽ tia phân giác An của \(\widehat {xAm}\).

a) Tính \(\widehat {xAn}\).

b) Vẽ tia Ay là tia đối của tia An. Tính \(\widehat {mAy}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tia phân giác của 1 góc nằm giữa 2 cạnh của góc và chia góc đó thành 2 góc bằng nhau.

b) Sử dụng tổng của hai góc kề bù bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết

a)

Vì tia An là tia phân giác của \(\widehat {xAm}\) nên

\(\widehat {xAn} = \widehat {nAm} = \dfrac{{\widehat {xAm}}}{2} = \dfrac{{{{50}^0}}}{2} = {25^0}\)

Vậy \(\widehat {xAn} = {25^0}\).

b)

Ta có: \(\widehat {nAm} + \widehat {mAy} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {25^0} + \widehat {mAy} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {mAy} = {180^0} - {25^0}\\ \Rightarrow \widehat {mAy} = {155^0}\end{array}\) 


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí