Giải bài 3.3 trang 37 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại điểm O sao cho

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại điểm O sao cho \(\widehat {xOm} = {120^0}\). Tính các góc mOy, yOn, xOn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

- Hai góc kề bù có tổng bằng 180 độ

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {yOm} + \widehat {mOx} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {yOm} + {120^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {yOm} = {180^0} - {120^0}\\ \Rightarrow \widehat {yOm} = {60^0}\end{array}\)

Lại có: \(\widehat {mOy} + \widehat {yOn} = {180^0}\)(hai góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {60^0} + \widehat {yOn} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {yOn} = {180^0} - {60^0}\\ \Rightarrow \widehat {yOn} = {120^0}\end{array}\)

Mặt khác: \(\widehat {xOn} = \widehat {yOm} = {60^0}\) (hai góc đối đỉnh) 


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí