Giải bài 2.8 trang 25 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho hai số a = 2,4798; b = 3,(8). a) Gọi a’ và b’ lần lượt là kết quả làm tròn của số a đến hàng phần mười và làm tròn số b với độ chính xác 0,5. Tính a’; b’ và so sánh a’ với a; b’ với b. b) Sử dụng kết quả câu a) để giải thích kết luận sau đây không đúng:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Cho hai số a = 2,4798; b = 3,(8).

a) Gọi a’ và b’ lần lượt là kết quả làm tròn của số a đến hàng phần mười và làm tròn số b với độ chính xác 0,5. Tính a’; b’ và so sánh a’ với a; b’ với b.

b) Sử dụng kết quả câu a) để giải thích kết luận sau đây không đúng:

\(2,4798.3,\left( 8 \right) = 10,2\left( 3 \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách làm tròn số thập phân vô hạn tuần hoàn cũng tương tự như làm tròn số thập phân hữu hạn. Khi làm tròn số đến một hàng nào đó thì kết quả làm tròn có độ chính xác bằng một nửa đơn vị hàng làm tròn, chẳng hạn nếu làm tròn đến hàng phần trăm thì kết quả có độ chính xác 0,005.

Lời giải chi tiết

a)

-Làm tròn a đến hàng phần mười ta được \(2,4798 \approx 2,5\). Vậy a’ = 2,5 và a < a’.

-Làm tròn b đến độ chính xác 0,5 ta phải làm tròn số này đến hàng đơn vị: \(3,\left( 8 \right) \approx 4\).

Vậy b’ = 4 và b < b’.

b)

Ta có: \(a < 2,5,b < 4\) (và a, b dương) nên \(a.b < 10 < 10,2\left( 3 \right)\)

Vì vậy kết luận \(2,4798.3,\left( 8 \right) = 10,2\left( 3 \right)\) không đúng.


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí