Giải bài 2.2 trang 24 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết số thập phân 2,75 dưới dạng phân số tối giản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi \(2,75 = \dfrac{{275}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

\(2,75 = \dfrac{{275}}{{100}} = \dfrac{{275:25}}{{100:25}} = \dfrac{{11}}{4}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay